NU hetast i politiken

3 januari 2017

Insändare i UT

 

Är det konstigt att politikerföraktet ökar i samhället, när de som innehar makten väljer att gynna varandra ekonomiskt? skriver Mikael Levander i en insändare i Ulricehamns Tidning.

 

2 november 2017

Bygg en ny F-6-skola snarast

 

En flytt av musikskolan och tillbyggnad av nya klassrum på Bogesundsskolan för 20 miljoner kronor är något Nya Ulricehamn motsätter sig. Det skriver företrädare för partiet, som hellre vill se en ny F-6-skola i centralorten.

 

24 maj 2018

Kommunfullmäktige

 

På dagordningen står en interpellation och flera motioner. Interpellationen handlar om vilken strategi den politiska majoriteten har för att behålla och rekrytera behöriga/ legitimerade lärare. En intressant fråga som säkerligen kan väcka en del debatt.

 

Motionerna tar upp solceller, bilpool, alkolås, politiska lärlingar, belysning på återvinningsstationer, solceller till nya biblioteket samt användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan.

 

3 januari 2017

Ny serie i P4 Sjuhärad: Bästa ovän

 

"Jag håller inte med dig men jag tycker om dig." I julföljetongen Bästa ovän möter ni politikerna som hyllar sina motståndare.

 

Lyssna på P4 Sjuhärads sändning från den 3 januari 2017 och hör vad Mattias Josefsson har att säga om Mikael Levander.

 

NU starkare än någonsin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har Nya Ulricehamn presenterat sin vallista inför valet till kommunfullmäktige i Ulricehamn den 9 september 2018. Det blev ett starkt startfält med varierad bredd på kompetenser. Så här ser listan ut:

 

1. Mikael Levander, 45 år, grundskollärare 1-7, Ulricehamn

2. Tobias Torsborn, 45 år, försäljningschef/egenföretagare, Ulricehamn

3. Mats Bogren, 49 år, biträdande rektor, Ulricehamn

4. Annie Faundes, 47 år, grundskollärare 7-9, Ulricehamn

5. Dario Mihajlovic, 36 år, grundskollärare F-6, Ulricehamn

6. Elisabeth Stålbrand, 36 år, undersköterska, Ulricehamn

7. Bella Cotter, 61 år, speciallärare/konstnär, Ulricehamn

8. Armel Hombessa, 43 år, hyresadministratör, Ulricehamn

9. Teresa Benkarcik, 65 år, kurator, Ulricehamn

10. Therese Westman, 41 år, behandlingsassistent, Ulricehamn

11. Inga-Maj Larsson, 59 år, rektor och förskolechef, Dalum

12. Mario Malnar, 43 år, specialist i allmänmedicin, Ulricehamn

13. Lisa Åkesson, 36 år, förskollärare, Ulricehamn

14. Nils-Werner Claesson, 37 år, mjukvaruutvecklare, Ulricehamn

15. Charlotta Sunding, 40 år, enhetschef äldreomsorgen, Ulricehamn

16. Johan Helmrot, 61 år, utvecklingschef, Marbäck

17. Bernt Carlsson, 74 år, pensionär, Ulricehamn

18. Chatarina Staafjord, 50 år, sjuksköterska/produktspecialist, Ulricehamn

19. Veronika Varggårdh, 44 år, egenföretagare/distriktssköterska, Vegby

20. Eva Wridell, 73 år, pensionär, Ulricehamn

21. Åke Wallgren, 77 år, pensionär, Grönahög

Budget 2018

 

På kommunstyrelsens möte torsdagen den

2 november presenterade Nya Ulricehamn

sin fjärde budget, vilket blir den sista

innan valet 2018. På kommunfullmäktiges

möte kl. 18.00 den 23 november kommer

den att presenteras utförligare. Mötet är

öppet för allmänheten. Varmt välkomna

dit för att lyssna när de olika partierna

presenterar sina satsningar. Det går även

bra att lyssna på webb-TV-sändningarna

nedan.

 

Webb-TV

 

I budgeten gör Nya Ulricehamn extra satsningar på 17,9 miljoner kronor. Vi skjuter till medel inom flera olika områden för att stärka upp verksamheterna. Det är pengar som är utöver de satsningar som förvaltningen lyft fram. De enda satsningar som vi valt att prioritera bort från förvaltningens förslag är pengar till fler kommunalråd samt att vi vill gå över till Chromebooks i skolan som gör att vi kan sänka kostnaderna för Microsoft Office 365.

 

Inom lärandet finns satsningar på 10,3 miljoner kronor. Det kan jämföras med den budget som majoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) har lagt fram som endast innehåller satsningar på 700 000 kr till lärandet.

 

I vår budget för lärandet satsar vi på en ökad grundbemanning i förskolan, en resursförstärkning inom grundskolan, höjda löner till rektorer och pedagoger, fast vikariepool med behöriga lärare, fler speciallärare, aktiviteter inom lärandet och personalförstärkning i skolbiblioteken.

 

Inom välfärd och kultur satsar vi 4,3 miljoner kronor. Satsningarna ska gå till stärkt bemanning och höjda löner inom äldreomsorgen, rabatterad månadsavgift för dygnsabonnemang av mat, utökning av antalet feriearbetsplatser, fast vikariepool inom äldreomsorgen samt utökade biblioteksanslag.

 

Inom miljö och samhälle satsar vi 1,9 miljoner kronor. Där prioriterar vi fria bussresor för personer som är 65+, utökade öppettider på återvinningscentralen Övreskog, insamling av kompost samt ökat fokus på inköp av svekologiska livsmedel.

 

Inom övriga områden satsar vi 1,4 miljoner kronor. Där fokuserar

vi på att utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling, utöka öppettiderna i simhallen, aktivitetsstöd från 6 års ålder, sänkt entrépris till badet för personer som är 65+ samt höjd ersättning för skötsel av grönytor och badplatser.

 

Det är en budget som gör skillnad för alla kommuninvånare!

 

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Kändishoppet

 

Igår lördagen den 26 maj genomförde

Ulricehamnsbygdens ridklubb "Kändishoppet".

I år var det 9 politiker som satt i sadeln

(alla satt inte kvar... var det kanske ett tecken?).

För Nya Ulricehamn var det Bella Cotter som red.

Hon genomförde en näst intill felfri tävling, utan

att riva några hinder, trots det hamnade hon

precis utanför pallen. Bra jobbat Bella! Vi är stolta

över dig och din insats. En stor eloge till att alla modiga politiker och ett extra stort grattis till Marina Andersson som vann tävlingen.

 

 

18 mars 2017

Nya Ulricehamn överklagar till förvaltningsrätten

Gruppledaren för Nya Ulricehamn, Mikael Levander, har vänt sig till Förvaltningsrätten i Jönköping för att få två ärenden prövade. I det ena fallet menar Nya Ulricehamn att det förekommit jäv, då Roger Wilhelmssson och Kristina Wilhelmsson röstade in sin egen dotter på ett arvoderat uppdrag. Hon fick genom omröstningen platsen som vice beredningsledare i beredningen för lärandet.

 

I det andra fallet menar Nya Ulricehamn att flera omröstningar inte genomförts fullt ut som slutna omröstningar. Därmed finns det risk för att enskilda ledamöter kan ha utsats för påtryckningar att följa partilinjen när det gäller val eller då man ska avstå. Även om man i själva verket inte vill följa partilinjen. Detta är inte något positivt ur en demokratisk synvinkel.

 

23 december 2016

Stark kritik mot fler kommunalråd

Ledaren för lokala partiet Nya Ulricehamn är mycket kritisk till att inrätta två nya deltidstjänster som kommunalråd, vilket tillsammans utgör en heltid.

 

Gruppledaren för Nya Ulricehamn Mikael Levander gillar inte förslaget om att inrätta fler tjänster för de styrande politikerna i stan.

– Det är rena galenskaperna som de håller på med, säger han till P4 Sjuhärad.

 

Lyssna på den oklippta versionen

 

Andra frågor i fokus

4 december 2017

Ny samlad högstadieskola

Nu har planerna på en ny samlad högstadieskola presenterats. Förslaget är att man lägger ned högstadieskolan i Ätradal och bussar alla dessa barn in till centralorten samt att man lägger ner Stenbocksskolan och bygger en ny samlad högstadieskola på grusplanen vid Tingsholm för minst 1000 personer.

 

De partier som står bakom detta förslag - en ny sammanslagen högstadieskola vid Tingsholmsgymnasiet - är den politiska majoriteten (S+C+L) samt konstellationen (M+kD).

 

Vi i Nya Ulricehamn tror inte på en stor sammanslagen högstadieskola.

De fördelar som finns idag med Stenbocksskolan och Ätradalsskolan är elevnära relationer, synlighet och engagerad personal. Något som riskerar att försvinna vid en stor sammanslagen högstadieskola. Resultaten vid Nyköpings högstadium, som är en stor högstadieskola, har uteblivit och t.o.m. med försämrats sedan starten.

 

Att placera den nya högstadieskolan uppe vid Tingsholmsgymnasiet gör inte saken bättre. Antalet fordon kommer att öka markant, trafiksituationen blir allt annat än gynnsam. Miljöpåverkan blir stor.

 

Tidigare har Stenbock haft problem med att elever från gymnasiet kommer ner. Den risken blir påtaglig när de nu blir grannar. En annan stor framtida risk är att eleverna väljer bort Tingsholmsgymnasiet eftersom många av dem kan ha gått i området hela sitt liv. Först Totus, sen Ulrikaskolan, därefter högstadiet och slutligen gymnasiet. Kanske lockar Borås istället. Vad kommer inte det att kosta?