Hem

NU hetast i politiken

4 maj 2017

Kommunstyrelsen

 

På dagordningen står bl.a. förvärv av fastigheten Hössna 1.26 (förskolan), ansökan om investeringsmedel för arbetsmiljöåtgärder på Ulrikaskolan, riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad, samlad organisation för kommunens grönytor, redovisning av åtgärder vidtagna efter tillsyn av grundsärskola, förskoleklass, förskola, fritidshem och vuxenutbildning i Ulricehamns kommun.

 

18 mars 2017

Nya Ulricehamn överklagar till förvaltningsrätten

Gruppledaren för Nya Ulricehamn, Mikael Levander, har vänt sig till Förvaltningsrätten i Jönköping för att få två ärenden prövade. I det ena fallet menar Nya Ulricehamn att det förekommit jäv, då Roger Wilhelmssson och Kristina Wilhelmsson röstade in sin egen dotter på ett arvoderat uppdrag. Hon fick genom omröstningen platsen som vice beredningsledare i beredningen för lärandet.

 

I det andra fallet menar Nya Ulricehamn att flera omröstningar inte genomförts fullt ut som slutna omröstningar. Därmed finns det risk för att enskilda ledamöter kan ha utsats för påtryckningar att följa partilinjen när det gäller val eller då man ska avstå. Även om man i själva verket inte vill följa partilinjen. Detta är inte något positivt ur en demokratisk synvinkel.

 

23 december 2016

Stark kritik mot fler kommunalråd

Ledaren för lokala partiet Nya Ulricehamn är mycket kritisk till att inrätta två nya deltidstjänster som kommunalråd, vilket tillsammans utgör en heltid.

 

Gruppledaren för Nya Ulricehamn Mikael Levander gillar inte förslaget om att inrätta fler tjänster för de styrande politikerna i stan.

– Det är rena galenskaperna som de håller på med, säger han till P4 Sjuhärad.

 

Lyssna på den oklippta versionen

 

3 januari 2017

Ny serie i P4 Sjuhärad: Bästa ovän

 

"Jag håller inte med dig men jag tycker om dig." I julföljetongen Bästa ovän möter ni politikerna som hyllar sina motståndare.

 

Lyssna på P4 Sjuhärads sändning från den 3 januari och hör vad Mattias Josefsson har att säga om Mikael Levander.

 

3 januari 2017

Insändare i UT

 

Är det konstigt att politikerföraktet ökar i samhället, när de som innehar makten väljer att gynna varandra ekonomiskt? skriver Mikael Levander i en insändare i Ulricehamns Tidning.

 

Budget 2017

 

På kommunstyrelsens möte torsdagen den 3 november och kommunfullmäktiges möte den 24 november presenterade Nya Ulricehamn sin tredje budget. I den fanns satsningar på lärandet med hela 7,9 miljoner kronor utöver förvaltningens förslag. Det kan jämföras med den budget som gick igenom som endast hade satsningar på lärandet på 50 000 kr utöver förvaltningens förslag. I budgeten för lärandet satsar vi på en resursförstärkning på högstadiet, höjda lärarlöner till de som inte fick ta del av lärarlönelyftet, fast vikariepool med behöriga lärare, fler speciallärare, en tjänst som psykolog samt personalförstärkning i skolbiblioteken.

 

Inom välfärd och kultur satsade vi 3,4 miljoner kronor. De satsningarna skulle gå till stärkt bemanning inom äldreomsorgen, rabatterad månadsavgift för dygnsabonnemang av mat, utökning av antalet feriearbetsplatser samt utökade biblioteksanslag.

 

Inom miljö och samhälle satsade vi 2,3 miljoner kronor. Där prioriterade vi friabussresor för personer som är 65+, återinrätta tjänsten som miljöstrateg samt ökat fokus på inköp av ekologiska livsmedel.

 

Inom övriga områden satsade vi 1,5 miljoner kronor. Där fokuserade vi på att utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling, friskvårdsbidrag till kommunens anställda, aktivitetsstöd från 6 års ålder samt en fixartjänst för personer som är 67+.

 

Det kallar vi att sätta guldkant på kommunen!

 

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Nio toppkandidater

 

I slutet på juni fastställdes valsedeln för Nya Ulricehamn inför valet till kommunfullmäktige i september. Vi fick ihop nio kandidater, säger en glad och solbränd ordförande. Så här blev listan:

 

1. Mikael Levander, 41 år, grundskollärare, Ulricehamn

2. Mats Bogren, 45 år, gymnasielärare, Ulricehamn

3. Emma Dahl, 34 år, rektor, Ulricehamn

4. Lisa Åkesson, 32 år, förskollärare, Ulricehamn

5. Bernt Carlsson, 70 år, frilansjournalist, Ulricehamn

6. Johan Helmrot, 57 år, utvecklingschef, Marbäck

7. Bella Cotter, 57 år, konstnär/lärare, Ulricehamn

8. Veronika Varggårdh, 40 år, leg. sjuksköterska, Vegby

9. Åke Wallgren, 73 år, pensionär, Grönahög