Vård och omsorg

Vi vill

 • att omvårdnaden ska stå i fokus. Därför vill vi börja se människan igen genom att införa en ”uppstartstid” hos varje person som har hemtjänst. Det innebär att kunden och hemtjänstpersonalen har en stund med varandra, då de kan sitta ner och prata innan de biståndsbedömda insatserna ska utföras.
 • ha en högre grundbemanning, så att stressen hos personalen minskar och behovet av vikarier minimeras och därigenom får kunden en god omvårdnad.
 • att det byggs fler trygga och flexibla boenden i olika delar av kommunen. Det kan handla om trygghetsboende, seniorboende och vård- och omsorgsboende. En tillbyggnad av Kullen är önskvärd.
 • att de biståndsbedömda insatserna blir mer individuella, men för vissa insatser behöver schablontiden öka.
 • att det ska finnas rätt utbildad personal i alla led. Därför satsar vi på behörig personal och regelbunden kompetensutveckling.
 • undersköterskor och sjuksköterskor skall VÅRDA och därför måste delar av det administrativa arbetet minska.
 • att maten är närlagad, näringsrik, gjord från grunden och inte innehåller onödiga tillsatser.
 • att i grundavgiften för hemtjänsten ingår även hemsjukvården, oavsett boendeform. I grundavgiften ska tryggheten ingå, både för kund, personal och anhöriga.
 • tillsätta ytterligare en chef. Att ha 50-60 anställda under sig är inte rimligt!
 • Införa några flexibla korttidsplatser på varje enhet utanför centralorten (Parkgården, Hökerumsgården och Ekero).
 • att vårdyrket görs mer attraktivt.
 • att en resursförstärkning måste till hos skolsköterskorna i kommunen så att antalet elever per anställd blir mer hanterbart.
 • att de som är arbetslösa mer än tre veckor får hjälpa till under några timmar varje dag inom vård, skola, omsorg eller annan kommunal verksamhet utifrån eget intresse. Inom vård och omsorg kan det t.ex. handla om att gå ut på promenader, läsa tidningar, spela spel eller bara vara sociala.
 • inte använda ordet brukare.

 

 

Lång version

Kommer inom kort.