Boende

Vi vill

  • att det byggs fler bostäder i hela kommunen för både yngre och äldre, till exempel ungdomslägenheter, familjelägenheter, äldreboenden, trygghetsboenden och demensboenden. De bostäder som byggs, ska vara både hyresrätter och bostadsrätter.
  • tillåta att det får byggas mer sjönära boende, men det får inte förhindra allmänheten att kunna röra sig fritt.
  • återinföra en tomtkö i kommunen.
  • att Nämndhusets lokaler rivs och attraktiva boenden uppförs.
  • sanera Villastadens spökkvarter så att bostäder kan byggas.
  • att orterna runt om Ulricehamn marknadsförs som ”prisvärda” boenden både i och utanför kommunen.
  • att Stubo ska få en mer aktiv roll på byggmarknaden.

 

 

Lång version

Kommer inom kort.