Handel

Vi vill

 • medverka till att fastställa en handelsstrategi för hur vi kan stärka handeln i Ulricehamns kommun och göra kommunen till en stark handelsdestination.
 • ha fler centrumnära parkeringsplatser.
 • utveckla en bättre samverkan mellan kommunen, politikerna, tjänstemännen, fastighetsägare, byggföretagen, handel samt övriga lokala aktörer.
 • tillsammans med fastighetsägare och byggföretagen i kommunen skapa förutsättningar för att mer affärsyta kan byggas centralt.
 • göra Stora Torget mer attraktivt och skapa ett ännu trevligare och levande centrum.
 • arbeta för att få hit mer shoppingturism.
 • införa fria trådlösa surfzoner i centrum.
 • att NUAB är med och driver och påverkar utvecklingen inom handeln än mer.
 • medverka till att man både kan handla och shoppa hemma i Ulricehamn.
 • utveckla våra befintliga handelsområden och stärka centrumhandeln.
 • satsa på att marknadsföra Ulricehamn som en ort med närheten till allt och att du här får tid över!