Infrastruktur

Nya Ulricehamn vill

  • att det byggs fler centrumnära parkeringsplatser, t.ex. i form av ett parkeringsdäck vid ICA Supermarket.
  • att snöröjningen i kommunen förbättras.
  • verka för att R40 byggs ut till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping.
  • att det ska finnas fler bra och säkra cykelvägar i hela kommunen.
  • att det ska finnas 5-10 minutersparkeringar centralt, t.ex. vid Stora Torget.
  • att vägnätet i hela kommunen underhålls bättre.
  • säkra övergångsställen/överfarter med tydliga markeringar.
  • förbättra trafikmiljön där barn vistas genom att sänka hastigheten, bygga farthinder m.m.
  • att den norra infarten till Marbäck görs säkrare.