Infrastruktur

Vi vill

  • verka för att R40 byggs ut till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping.
  • att det ska finnas fler bra och säkra cykelvägar i kommunen.
  • att det ska finnas 5-10 minutersparkeringar centralt, t.ex. vid Stora Torget.
  • att vägnätet i hela kommunen underhålls bättre.
  • säkra övergångsställen/överfarter med tydliga markeringar.
  • förbättra trafikmiljön där barn vistas genom att sänka hastigheten, bygga farthinder m.m.
  • att det byggs en säkrare infart till Marbäck.