Landsbygd

Vi vill

  • att det ska byggas fler bostäder utanför centralorten. De bostäder som byggs kan vara både bostadsrätter och hyresrätter.
  • tillåta att det får byggas mer sjönära områden med boende, men det får inte förhindra allmänheten att kunna röra sig fritt.
  • att Stubo ska få en mer aktiv roll på byggmarknaden.
  • att samhällena utanför centralorten Ulricehamn marknadsförs som ”prisvärda” boenden.
  • att underhållet av skolornas inom- och utomhusmiljö måste prioriteras!
  • inte medverka till att några välfungerande skolor i Ulricehamns kommun läggs ned under mandatperioden.
  • att trygghetsboenden ska erbjudas i flera orter i kommunen
  • att det ska vara fritt för alla att resa med buss inom kommunen under lågtrafik. Bättre fullsatta bussar än tomma bussar.