Miljö

Nya Ulricehamn vill

 • att det ska vara fria bussresor under hela trafikdygnet för 65+.
 • att sophämtningen vid hushållen också innefattar kompost som används för att öka produktion av biogas.
 • söndagsöppet på återvinningscentralen Övreskog under mars - oktober.
 • att kommunens energibolag upprättar fler laddstationer för elbilar, både i stan och på landsbygden. Även ytterligare tankmöjlighet av biogas på annan plats i kommunen.
 • stimulera till självhushållning genom att kommunen upplåter mark för utökande av kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter.
 • åter satsa på kommunens miljöengagemang genom att starta en miljöverkstad med inriktning på både skola och allmänhet. En biolog/pedagog anställs.
 • bedriva ett aktivt miljöarbete genom att kommunen är med i Sveriges ekokommuner.
 • att en heltidstjänst som kommunekolog inrättas.
 • ställa krav på miljövänliga transporter vid skolskjutser och färdtjänst.
 • att arbetsmiljön i kommunens verksamheter ska förbättras. Underhåll av lokaler ska omprioriteras så att de sämsta hamnar högst, så är det inte idag.
 • att renoveringar och nybyggnation skall ske med miljömärkta byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt.
 • ökat fokus på inköp av svekologiska livsmedel.