Miljö

Vi vill

 • ligga i toppen på rankingen av miljökommuner.
 • åter satsa på kommunens miljöengagemang genom att starta en miljöverkstad med inriktning på både skola och allmänhet. En biolog/pedagog anställs.
 • att en heltidstjänst som kommunekolog inrättas.
 • att sophämtningen också innefattar kompost som används för att öka produktion av biogas.
 • stimulera till självhushållning. Kommunen upplåter mark för utökande av kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter.
 • ställa krav på miljövänliga transporter vid skolskjutser och färdtjänst.
 • att det ska vara fritt för alla att resa med buss inom kommunen under lågtrafik.
 • bedriva ett aktivt miljöarbete genom att kommunen är med i Sveriges ekokommuner.
 • att arbetsmiljön i kommunens verksamheter ska förbättras. Underhåll av lokaler ska omprioriteras så att de sämsta hamnar högst, så är det inte idag.
 • att renoveringar och nybyggnation skall ske med miljömärkta byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt.
 • att upphandling av livsmedel i kommunens verksamheter sker utifrån hårdare ställda ekologiska krav.
 • inrätta en bilpool där alla bilar drivs av biogas eller el. Bilpoolen kan nyttjas av allmänheten utanför kommunens kontorstider.
 • att kommunens energibolag upprättar laddstationer för elbilar, både i stan och på landsbygden. Även ytterligare tankmöjlighet av biogas på annan plats i kommunen.