Nyanlända

Vi vill

  • att man ska våga diskutera frågan om nyanlända på den politiska agendan.
  • att bidrag och utgifter för nyanlända öronmärks och redovisas.
  • att det inrättas förberedelseklasser för nyanlända, men att de tilldelas en klasstillhörighet direkt.
  • att nyanlända vuxna ska börja på SFI direkt, även om de inte fått uppehållstillstånd.
  • se över rutinerna för hur vi tar hand om, utreder, kartlägger de nyanländas kunskaper och erfarenheter. De nyanlända som kommunen tar emot ska tas väl omhand och ges en bra introduktion och stöttning. Det ska finnas en genomtänkt plan och vi vill utveckla samarbetet mellan kommun, företag, ideella föreningar och andra samfund för att på bästa sätt integrera nyanlända i samhället.

 

 

Lång version

Kommer inom kort.