Tillväxt

Vi vill

  • att kommunen bättre marknadsförs som handel-, sport-, turist- och etableringsort.
  • att industriområdet Rönnåsen marknadsförs mer aggressivt för att locka hit nya företag.
  • att kommunen har en än högre planberedskap och mer byggklar mark för bostäder och företag både i stan och ute i de mindre orterna.
  • att kommunen aktivt arbetar för att det planeras områden för exempelvis sjönära boende, men det får inte förhindra allmänheten att kunna röra sig fritt.
  • att nybyggnation sker i de mindre samhällena.
  • marknadsföra kommunen i t.ex. Jönköping, Borås och Göteborg som en prisvärd kommun att bo i med många fördelar.